Vi er opptatt av et positivt livssyn

Fellesskap
Bibelkunnskap
Troens liv

Kom og besøk oss

Har du lyst til å tilbe Gud sammen med oss?
Har du bruk for samtale og fellesskap?
Vi møtes hver lørdag, den 7. dag - sabbaten, som omtales i Bibelen.

Vi møtes hver lørdag

Kl. 10.30 Bibelstudium og samtale
Kl. 11.45 Gudstjeneste
Kom og delta sammen med oss!

2022121020221210202212112022121420221217202212172022122420221228202212312023010520230107202301072023010920230111202301142023012020230121202301212023012720230128202302042023020420230207202302092023021120230213202302172023021820230225202302262023030420230309202303092023031020230311202303182023031820230319202303242023032520230401202304082023041520230416202304222023042920230506202305062023052720230603202306102023061720230701
10
des
Julekonsert TVS

TVS.

10
des
Kjell Aune

11
des
Styremøte DNU

Vik.

14
des
Pastorsamling ØND

17
des
Atle Fonn Aluwini

Hvor er du på vei?

Har ditt liv en retning? I adventistkirken er vi mennesker på vei gjennom livet – akkurat som deg. Den vei vi har funnet, gir oss så mye mening og glede at vi har lyst til å fortelle deg også om dette.