Vi er opptatt av et positivt livssyn

Fellesskap
Bibelkunnskap
Troens liv

Kom og besøk oss

Har du lyst til å tilbe Gud sammen med oss?
Har du bruk for samtale og fellesskap?
Vi møtes hver lørdag, den 7. dag - sabbaten, som omtales i Bibelen.

Vi møtes hver lørdag

Kl. 10.30 Bibelstudium og samtale
Kl. 11.45 Gudstjeneste
Kom og delta sammen med oss!

20230203202302072023020920230209202302112023021320230216202302172023021820230225202302262023030420230309202303092023031020230311202303182023031820230319202303242023032520230326202304012023040820230415202304162023042020230420202304222023042220230429202305062023050620230506202305092023051220230514202305252023052720230602202306032023061020230617202306242023070120230812
03
feb
Foreldrehelg TVS

TVS.

07
feb
Pastorsamling VND

Zoom.

09
feb
Pastorsamling DNU

Zoom.

09
feb
Skal det merkes for jordkloden at man elsker Gud?

Zoom.

11
feb
Per de Lange

Hvor er du på vei?

Har ditt liv en retning? I adventistkirken er vi mennesker på vei gjennom livet – akkurat som deg. Den vei vi har funnet, gir oss så mye mening og glede at vi har lyst til å fortelle deg også om dette.