På bibelstudiet hver Sabbat (Lørdag) studerer vi Guds ord sammen. Da bruker vi Bibelen og et «studiehefte».
Hvert kvartal utgis det ett nytt hefte, og vi skifter studietema.