Møteplan

Menighet
Tid
7/10-2023
14/10-2023
21/10-2023
28/10-2023
4/11-2023
Menighet
Tønsberg
Tid
11:45
7/10-2023
Atle Fonn Aluwini
14/10-2023
21/10-2023
Johnas Singo
28/10-2023
Ziemek Pawlucki
4/11-2023
Sanggudstjeneste

Bibelundervisning for barn

Hver lørdag fra kl. 10:30 har vi det vi kaller for barnesabbatskole, der barna samles under veiledning av voksne. Her blir det undervist i bibelske emner og verdier som Gud har åpenbart for menneskene. Formålet er å gi barna et sant bilde av Guds karakter

 

 

 

Bibelundervisning for voksne

Parallelt med at barna har sine samlinger på lørdager kl. 10:30, møtes de voksne til studier av Bibelen.

Følgende tema gjennomgås: Link til studiehefte: Sabbatsskoleheftene – Adventist.

Se panelsamtale fra bibelstudiegruppen på Hope channel Norge!

 

 

Gudstjeneste

Hver lørdag fra kl. 11:45 samles vi til gudstjeneste, der vi deler fellesskap i sang, musikk, bønn og forkynnelse, både for barn og voksne.

 

 

 

 

Andre aktiviteter

Gjennom året er det forskjellige aktiviteter, inne og ute, som f.eks. Borrestevnet lørdagen før St. Hans, tur til gapahuk om vinteren og tur til Knattholmen i august. Følg med på hjemmesiden for mer informasjon, eller ta kontakt med pastor eller forstandere.