Møteplan

Menighet
Tid
24/9-2022
1/10-2022
8/10-2022
15/10-2022
22/10-2022
Menighet
Tønsberg
Tid
11:45
24/9-2022
Lasse Stølen
1/10-2022
Wisam Ali – pastor i Nasaret
8/10-2022
Johnas Singo
15/10-2022
Einar Berger
22/10-2022
Reidar J. Kvinge

Bibelundervisning for barn

Hver lørdag fra kl. 10:30 har vi det vi kaller for barnesabbatskole, der barna samles under veiledning av voksne. Her blir det undervist i bibelske emner og verdier som Gud har åpenbart for menneskene. Formålet er å gi barna et sant bilde av Guds karakter

 

 

 

Bibelundervisning for voksne

Parallelt med at barna har sine samlinger på lørdager kl. 10:30, møtes de voksne til studier av Bibelen.

Følgende tema gjennomgås: Link til studiehefte: Sabbatsskoleheftene – Adventist.

Se panelsamtale fra bibelstudiegruppen på Hope channel Norge!

 

 

Gudstjeneste

Hver lørdag fra kl. 11:45 samles vi til gudstjeneste, der vi deler fellesskap i sang, musikk, bønn og forkynnelse, både for barn og voksne.

 

 

 

 

Andre aktiviteter

Gjennom året er det forskjellige aktiviteter, inne og ute, som f.eks. Borrestevnet lørdagen før St. Hans, tur til gapahuk om vinteren og tur til Knattholmen i august. Følg med på hjemmesiden for mer informasjon, eller ta kontakt med pastor eller forstandere.