Møteplan

Menighet
Tid
10/6-2023
17/6-2023
24/6-2023
1/7-2023
8/7-2023
Menighet
Tønsberg
Tid
11:45
10/6-2023
Esther Femsteinvik
17/6-2023
Raafat Kamal
24/6-2023
Vidar Hovden
1/7-2023
Radoy Simeonov
8/7-2023
Atle Fonn Aluwini

Bibelundervisning for barn

Hver lørdag fra kl. 10:30 har vi det vi kaller for barnesabbatskole, der barna samles under veiledning av voksne. Her blir det undervist i bibelske emner og verdier som Gud har åpenbart for menneskene. Formålet er å gi barna et sant bilde av Guds karakter

 

 

 

Bibelundervisning for voksne

Parallelt med at barna har sine samlinger på lørdager kl. 10:30, møtes de voksne til studier av Bibelen.

Følgende tema gjennomgås: Link til studiehefte: Sabbatsskoleheftene – Adventist.

Se panelsamtale fra bibelstudiegruppen på Hope channel Norge!

 

 

Gudstjeneste

Hver lørdag fra kl. 11:45 samles vi til gudstjeneste, der vi deler fellesskap i sang, musikk, bønn og forkynnelse, både for barn og voksne.

 

 

 

 

Andre aktiviteter

Gjennom året er det forskjellige aktiviteter, inne og ute, som f.eks. Borrestevnet lørdagen før St. Hans, tur til gapahuk om vinteren og tur til Knattholmen i august. Følg med på hjemmesiden for mer informasjon, eller ta kontakt med pastor eller forstandere.