Bønneseminar i Tønsberg 29. oktober

«Hva er egentlig et bønneseminar?» tenkte jeg da vi fikk spørsmål om det kunne legges til Tønsberg adventistkirke. En deltaker som har vært på mange slike seminar tidligere, skrev til meg at hun ser på det som et seminar der man kan inspirere hverandre til å ta mer tid til bønn i hverdagslivet. Dette seminaret i Tønsberg opplevde jeg hadde et slikt fokus, selv om formatet var annerledes enn tidligere bønneseminarer. Seminaret inkluderte sabbatsskole, gudstjeneste, middag og kveldsmat, tur til slottsfjellet, ettermiddagsmøter, og tid til bønn.

Bengt Fjelmberg viste på et av ettermiddagsmøtene ut fra Bibelen hvordan bønn er viktig for at Guds gjerninger kan bli synlige i livene våre og i verden rundt oss.  «Hvis ikke Herren bygger huset, bygger bygningsmannen forgjeves», Salme 127,1-2. Han beskrev hvordan Norge med alle sine bedehus tidligere har vært et land med mye bønn, og hva det kan ha betydd for landet vårt. I dag er det få bedehus, og lite bønn. Selv i vår menighet kan det være lite bønn, enda vi vet at vi trenger bønn for å bli satt fri, for å ikke miste motet, for å få DHÅ, for å kunne ta på oss «Guds fulle rustning» og for at vi skal kunne oppleve vekkelse. Bengt løftet frem Jesu ønske om at Hans hus skal være et bønnens hus, og utfordret oss på at vi som menigheter kanskje kan organisere oss på en annen måte for å legge til rette for mer bønn? Også mer bønn i fellesskap?

Etter møtet møttes man i bønnegrupper før man avsluttet med ønskesanger og delte erfaringer rundt bønn. Jeg var litt spent på bønnegruppene, for jeg liker best å be med få mennesker, og helst de jeg kjenner godt.  Min gruppe valgte å be ut fra tekster i Bibelen og om det som er felles for oss alle. Det ble fint. Flere satte pris på møtet der man kunne velge sanger og dele erfaringer. Helena skriver at det var «inspirerende å dele bønneerfaringer med hverandre og se hvordan DHÅ leder oss i bønn og hvordan Guds kraft utløses når vi er utholdende i bønn.» Rune skriver om seminaret at han «lærte at alt vårt arbeid må begynne med bønn og takk. Vi har mye å be Gud om, men vi har mer å takke for.»

Noen synes kanskje det ble for lite tid sammen, eller for lite bønn. Andre kan ha savnet å komme seg litt vekk fra hverdagen og bo på «hotell» slik samlingene tidligere har vært. For meg som ikke kan sammenligne med tidligere bønneseminarer, synes det var som å være på hotell hva mat angikk. Eva Hernehult med medhjelpere stelte i stand nydelig og god mat. Det var flott at hele menigheten ble invitert med på middag.

Menigheten fikk også del av fokuset på bønn gjennom Atles tale på gudstjenesten. Han delte bibeltekster der Jesus viste omsorg for mødre og fedre og deres barn. Vi kan ha tillit til at Gud hører våre bønner for dem vi er glad i og at han elsker dem enda høyere enn vi selv gjør.

Takk til dere som arrangerte bønneseminar i Tønsberg! Som menighet hjalp vi til med litt praktisk, men mottok så mye mer. Vi håper at Tønsberg menighet kan være et «bønnens hus for alle folk»!