Adventkirken i Tønsberg er en evangelisk menighet i det globale menighetsnettverket til Syvendedags Adventistsamfunnet. På verdensbasis er det ca 60000 menigheter med til sammen mer enn 15 millioner medlemmer fordelt på ca 200 land. Menigheten vår i Tønsberg består av omkring 100 medlemmer.

Ved våre faste samlinger, hver lørdag formiddag, har vi bibelstudiegrupper for barn, unge og voksne med etterfølgende gudstjeneste. På andre tider i uken samles grupper til ungdomsaktiviteter, studiegrupper, bønnegrupper, sosiale sammenkomster etc. I perioder arrangerer vi kurs og seminarer om ulike tema. Ved samlingene møtes oftest en blanding av medlemmer, besøkende fra andre menigheter og andre som ønsker å dele vårt fellesskap eller som er interessert i emnene som tas opp (bare er nysgjerrige). Uansett bakgrunn er alle aktiviteter åpne for alle. Vil du vite mer om hva vi tror på, hvor eller når vi samles eller ønsker å kontakte oss kan du trykke på «knappene» ved siden av denne teksten.

Som en konsekvens av vår tro på at hele mennesket og skaperverket tilhører Gud, og at Guds kjærlighet gjelder alle mennesker, uansett tro, kjønn eller rase, har Syvendedags Adventistsamfunnet i lang tid hatt mye fokus på ikke bare evangelisme, men også helsearbeid, utdannelse, bistandsarbeid og katastrofehjelp.

Fokuset på helse og utdannelse har resultert i et verdensomspennende nettverk med ca 600 sykehus, klinikker og andre helseinstitusjoner samt drøyt 7000 skoler og universiteter. Vår lokale menighet i Tønsberg driver Mokollen skole i Sandefjord sammen med søstermenighetene i Sandefjord og Larvik.

Bistandsarbeid og katastrofehjelp er organisert som en egen stiftelse med navnet ADRA (Adventist Development and Relief Agency). Den har i sine vedtekter at hjelp skal gis uavhengig av religion og rase. Menigheten i Tønsberg deltar i dette arbeidet gjennom innsamling hver høst til det vi kaller «Hjelpeaksjon». Dette går til ADRA Norge som benytter midlene til bistandsprosjekter og katastrofehjelp. Du kan lese mer om ADRA ved trykke på «linker» ved siden av.